35 i Ordrup, og hvor min bedstefader havde sin praksis.

Jeg skal i det følgende fortælle om mig selv og min familie.

Min oldefader Thomas Andreas Jespersen, f. den 20. april 1816, d. 28. august 1871, var sognepræst i Jylland. I 1850 blev han gift med Caroline Thaulow (datter af byfoged Gilbert Lauri Thaulow) og i ægteskabet avledes seks børn, deriblandt min bedstefader Gilbert Lauri Jespersen, f. 7/6 1851.

Gilbert Lauri Jespersen var læge i Gudhjem på Bornholm 1877-79, militærlæge i hollandsk tjeneste i Ost-Indien 1879-85 og praktiserende læge i Ordrup fra 1886 til sin død den 25/2 1929.

Den 27. oktober 1879 blev han viet til Anne Marie Schack Bruun, f. 25/12 1849 i Saxild ved Odder. Ægteskabet blev opløst omkring århundredskiftet.

Min fader, Holger Gilbert-Jespersen, blev født  22/9 1890 som  den sjette af syv børn.

Han blev gift 1. gang 5/5 1922 med Birtha Borgen Petersen, f. 9/5 1902, d. 14/9 1987, og der kom to børn i dette ægteskab, mine to halvbrødre:


1. Carl Gilbert-Jespersen, f. 7/12 1924
2. Klaus Gilbert-Jespersen, f. 13/1 1927

Han blev gift 2. gang 8/11 1930 med min mor, Ellinor Agnete Engman, f. 30/4 1909, d. 4/1 1994. Deres børn er:

1. Erling Gilbert-Jespersen, f. 15/3 1931
2. Palle Gilbert-Jespersen, f. 28/1 1937
3. Axel Gilbert-Jespersen, f. 28/1 1937.

*

Min bedstefader, Gilbert Lauri Jespersen, og hans hustru, Anne Marie Gilbert-Jespersen, drog kort efter ægteskabets indgåelse i 1879 til hollandsk Ostindien, hvor min bedstefader gjorde tjeneste som militærlæge i fem år. Derefter vendte de tilbage til Danmark, hvor de opførte "Villa Medici" på Lindegårdsvej

Mine bedsteforældre i 1879


Dr. Gilbert Lauri Gilbert-Jespersen

side 1

side 3

2